Begeleiding

“Rouw is als een vingerafdruk,
voor iedereen uniek”
~Manu Keirse~

Iedereen ervaart rouw en verlies op zijn eigen unieke wijze. Daarom zal mijn begeleiding ook afgestemd zijn op wat voor jou (of je kind) op dit moment nodig is.

Trajecten

De inhoud van een traject is altijd op maat, wat betekent dat er aangesloten wordt bij de specifieke hulpvraag. Een traject ziet er als volgt uit:

KIES voor MIJ!

Individueel traject voor Kinderen/jongeren In EchtscheidingsSituaties (KIES). Kinderen kunnen bij Praktijk de Pleisterplek terecht voor begeleiding bij het verwerken van en omgaan met de (echt)scheiding van hun ouders. Doel is dat zij leren omgaan met de scheiding, ze (weer) grip ervaren op de situatie en zich verder kunnen blijven ontwikkelen.

 • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch)
 • Intake (45 minuten) met beide ouders samen (indien dit niet mogelijk is, individueel)
 • Begeleiding (45 minuten) 5-6 bijeenkomsten
 • Evaluatie (60 minuten) met beide ouders
Rouw en verlies

Individuele trajecten bij kinderen, jongeren en volwassenen na een ingrijpend verlies.

 • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch)
  Vertrouwen in mij en mijn werkwijze begint met persoonlijk contact. Op basis van deze eerste kennismaking bepalen we gezamenlijk of we verder gaan met het traject.
 • Intake (45 minuten)
  Een intake is belangrijk om de vraagstelling(en) en doelstelling(en) helder in beeld te krijgen. Indien gewenst, kan de intake gecombineerd worden met de persoonlijke kennismaking (dan duurt het 60 minuten).
 • Begeleiding (60 minuten)
  Deze fase is afhankelijk van de werkwijze en methodieken die we gebruiken. Gedurende de begeleiding evalueren we regelmatig en bewaken we dat we op de goede weg zijn en dat de gestelde doelen gerealiseerd worden.
 • Afsluiting en evaluatie (60 minuten)
  Bij deze afsluiting staan we stil bij welke stappen er zijn gezet en wat er is bereikt. We evalueren het proces.
Een eenmalig gesprek

Soms hebben mensen geen behoefte aan rouwbegeleiding, maar wel de behoefte om met iemand buiten de eigen familie- en vriendenkring te praten over de ingrijpende gebeurtenis in hun leven en de gevolgen hiervan. In dit gesprek is er alle gelegenheid om uitgebreid het verhaal te doen. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Zo nodig kan er algemene informatie over rouwverwerking en handvaten over het omgaan hiermee gegeven worden. (120 minuten)

Werkvormen

Tijdens de begeleiding maak ik afwisselend gebruik van verschillende werkwijzen, afgestemd op wat bij jou of je kind past en nodig is:

 • Systemisch werken

Systemisch werken is een effectieve methodiek die ik inzet, omdat het een helder inzicht geeft in gedragspatronen en emoties. We kijken naar het gezin waarin je opgroeide, omdat daar vaak de oorsprong ligt van de wijze waarop je in het leven staat. Wat voor een kind was je? Welke plek nam je in en hoe lagen de onderlinge relaties? Welk gedrag heb jij je toen eigengemaakt en wat draag jij nu nog met je mee?

Vanuit een helikopterview kijk je naar jouw eigen ontwikkeling en leer je begrijpen wat je nooit eerder zag of begreep. Vanuit het verleden keren we terug naar het heden om te ontdekken wat jou tegenhoudt of juist verder helpt. Systemisch werken is effectief, omdat het zelfs onzichtbare relaties en overtuigingen heel concreet en tastbaar maakt. De ervaringen van systemisch werken zijn succesvol omdat je niet gaat graven in het verleden, maar je observeert en constateert wat jou op dit moment belemmert om vrijuit te leven. Hierna kun je keuzes gaan maken om je weer verder te ontwikkelen.

 • Wandelcoaching

Dit is een vorm van coaching die wandelend wordt uitgevoerd en waarbij de natuur actief wordt ingezet. Coaching in de natuur kan een krachtige meerwaarde bieden op coaching binnen vier muren.

Een aantal voordelen op een rij:

 • Wandelen brengt stilte in het hoofd en het helpt je om situaties in rust te kunnen bekijken.
 • Het lopen geeft letterlijk beweging in denken en doen.
 • Er ontstaan mooie gesprekken tijdens wandelen, oogcontact in niet altijd noodzakelijk. Dat maakt het soms makkelijker om (moeilijke) onderwerpen bespreekbaar te maken.
 • Psycho-educatie

Psycho-educatie geeft meer inzicht in de rouwproblematiek. Wat hoort bij rouw, welke signalen kun je herkennen? Welke fasen doorloop je en welke rouwtaken zijn er? Inzicht hierin kan helpen bij het vinden van manieren om met het verlies om te gaan in het dagelijks leven.

 • Creatieve werkvormen

Met behulp van tekenen, kleuren, schrijven en muziek gaan we aan de slag met de gevoelens en emoties rondom het verlies.

 • Lichaamswerk / meditatie

Met lichaamsgerichte oefeningen werken wij er aan om (weer) in contact te komen met je gevoel en je lijf, zodat er ruimte komt voor plezier en beweging naast je gevoelens van rouw en verlies.

 

 • Ruimte om je gevoelens en emoties te onderzoeken

Samen onderzoeken wij de gevoelens die er zijn. Zonder oordeel en met een open blik luister ik naar je verhaal. Er is alle ruimte en gelegenheid om te voelen wat er is. Hiermee komt er ruimte om het verlies aan te kunnen kijken. Om zo zelf stapje voor stapje het verlies te “integreren” en te verweven in het leven en anders te leren vasthouden. Verlies draag je altijd met je mee.

 • Praktische ondersteuning

Ik geef je tips en adviezen over hoe je je weg kunt vinden in het omgaan met je gevoelens van verlies en rouw.