Voor wie?

“Als je verdrietig bent,
kijk dan opnieuw in je hart
en je zult zien
dat je huilt
om wat je vreugde schonk”
~Khalil Gibran~

Verlies en rouw horen bij het leven en bij alle leeftijden. Iedereen ervaart en beleeft dit proces op zijn of haar eigen manier, in een eigen tempo.

Rouw bij kinderen en jongeren

Ik vind het belangrijk om uit te gaan van de kracht van het kind en de begeleiding aan te passen aan de behoeftes en ontwikkelingsfase van dit specifieke kind, zijn/haar gezin en de hulpvraag.

Bij peuters en kleuters maak ik gebruik van verschillende vormen van spel en mogelijk kleine, creatieve opdrachten. Dit omdat zij hun emoties nog niet kunnen benoemen, maar ze wel al aanvoelen en ervaren. Spel biedt het jonge kind de gelegenheid om hun emoties te uiten, een plek te geven en tot rust te komen. Spel is de taal van het kind.

Bij basisschoolkinderen in de leeftijd van 6-12 jaar maak ik, naast spel, gebruik van diverse creatieve werkvormen. Ook gebruik ik oefeningen en opdrachten om het kind zijn gevoelens te laten uiten.

Bij jongeren en (jong) volwassenen is er meer ruimte en gelegenheid voor begeleiding in gespreksvorm. Ook bij deze doelgroep wordt er gebruik gemaakt van (creatieve) opdrachten. Wandelen hoort ook tot de mogelijkheden.

Jongeren willen vaak onafhankelijk zijn en anderen niet ‘lastig vallen’ met hun verdriet. Sommige jongeren vinden het moeilijk om met familieleden over hun gemis te praten. Vaak willen ze, ter bescherming van hun ouder(s), hun eigen verdriet niet tonen en stellen zij hun rouw uit. Een jongere kan hier jaren later nog last van krijgen. Het is dan ook belangrijk dat deze jongeren hun verhaal kunnen vertellen aan iemand die een poosje met hen meeloopt.

Rouw bij volwassenen

Volwassenen maken in de loop van hun leven verliezen mee. Zo ontstaat er een opeenstapeling van verschillende soorten verlies. Soms kan het verlies zo heftig zijn dat iemand niet meer verder kan of vastloopt en last krijgt van allerlei lichamelijke klachten. Het kan zomaar zijn dat een ogenschijnlijk klein verlies een gebeurtenis uit het verleden wakker schudt. Samen kijken we wat er nodig en passend is om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan.