De kasteelpoort op een kier

Als kinderen te maken krijgen met een ingrijpend verlies in hun leven, moeten ze zich beschermen tegen de gevoelens die een verlies met zich meebrengt. Om te kunnen overleven bouwen sommige kinderen een muur om hun hart, zodat niet alle emoties onbeperkt binnen komen. Zo ook Wouter, een jongen van 10, die een paar jaar geleden zijn broer heeft verloren. Hij heeft een flinke kasteelmuur als vesting rond zijn hart gebouwd. Naast de muur rond zijn hart heeft hij om te kunnen overleven zich aangewend om altijd vrolijk te zijn, grapjes te maken en anderen te helpen.

Wouter komt bij mij omdat hij op school stagneert in zijn didactische ontwikkeling en er thuis af en toe uitbarstingen zijn. Hij is een vrolijke jongen die gemakkelijk contact maakt. Als ik dieper op de dood van zijn broer in wil gaan, probeert hij met grapjes te veranderen van onderwerp. Tijdens een creatieve opdracht waarbij we de emoties in zijn hart in beeld brengen met pastelkrijt tekent hij een dikke muur om zijn hart. Dat brengt me op het idee om de volgende bijeenkomst met behulp van poptalk gebruik te maken van de metafoor van het kasteel.

Kasteel
Wouter gaat enthousiast aan de slag met het tekenen van zijn kasteel met twee torens met kantelen en een poort die dicht is en stevig op slot zit. We knippen het kasteel uit en zetten het neer en ik vraag hem wat er in het kasteel zit dat beschermd moet worden. Hij kiest zorgvuldig het poppetje dat staat voor zijn broer, een hart dat staat voor de liefde voor zijn broer, een steen van verdriet waar hij niet over wil praten, het baby’tje van zijn tante dat is overleden bij de geboorte en een steentje voor de mooie herinneringen aan zijn broer. Hij legt deze binnen de kasteelmuren.

Bewaker met wilde dieren
Buiten de kasteelmuren bij de poort komt een bewaker met een helm en een zwaard om hem te beschermen. Hij wordt vergezeld door een leeuw, een wolf, schorpioenen, een panter, een tijger en een aasgier. Dieren die de vreemden die naar binnen willen zullen verslinden!

Hulpbronnen en overlevingsstrategieën
Kinderen hebben hulpbronnen nodig om hun poort veilig te kunnen openen. Wouter en ik onderzoeken samen wie hij vertrouwt, wie hem kan helpen en wat hem helpt om zich goed te voelen. Hulpbronnen en overlevingsstrategieën liggen dicht bij elkaar. Wouter zet voor de hulptroepen die buiten de poorten staan en hem kunnen helpen zijn moeder en Marsmellow (muziek) neer. De kerstman met een kroon en een koffertje die staan voor de grapjes en behulpzaamheid zijn overduidelijk zijn overlevingsstrategieën.

Sleutel
De sleutel van de poort legt hij samen met zijn eigen poppetje binnen de kasteelmuren. Hij houdt de sleutel in eigen beheer! De poort gaat alleen van het slot voor zijn moeder en twee vriendjes.

Het raakt me dat Wouter de poort voor mij op een kiertje heeft gezet, ik mag heel even voorzichtig bij hem naar binnen gluren…